23 październik 2012 - 18:16

Konkurs!!!

KONKURS!!! KONKURS!!! KONKURS!!!

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest:
Exedar - Paweł Gajewski
Opacz 88B

05-520 Konstancin Jeziorna
Polska
2. Konkurs trwa od 23.10.2012 – 11.11.2012
§ 2 Uczestnicy konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty, może brać w nim udział każda zainteresowana osoba.
§ 3 Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2. W konkursie mogą uczestniczyć jedynie osoby zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wymyślić hasło reklamowe w języku angielskim z tłumaczeniem na jęz. polski. Oczekujemy krótkiego, niebanalnego oraz wpadającego w ucho sloganu/hasła. W propozycjach nie może się znaleźć wyrażenie "tanie fajerwerki"
4. Prace należy przesyłać na mail jakub@demonyognia.pl do godz. 23.59 dnia 11.11.2012 roku wraz z danymi teleadresowymi.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych materiałów do własnych celów marketingowych oraz wprowadzenia zmian w/w materiałach bez zgody twórcy.
§ 4 Nagrody
Najlepsze hasło zostanie nagrodzone bonem o wartości 150PLN na zakupy oraz gadżetami firmowymi do zrealizowania w sklepie TanieFajerwerki.pl Bon jest ważny do 20.12.2012

2. Koszt wysyłki nagród pokrywa organizator.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu
w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu
3. Organizator może poprosić o zrzeczenie się praw autorskich laureatów na rzecz fundatora nagród.
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie
wyłączone z Konkursu.
5. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści
niniejszego Regulaminu.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po jego zakończeniu na stronie www.TanieFajerwerki.pl i DemonyOgnia.pl

Copyright © 2011-2018 Demony Ognia

Polityka prywatności  |   Informacje o cookies